התחברות / צור חשבון
חיפוש באתר:
הרשם לרשימת תפוצה:

 

 


יעדים הדפס דואר

רציונאל הפרויקט:
מחקר שוק אמריקני עכשווי (על ידי חברת Brandon-Hall) מדגיש כי תפיסת עצמי הלמידה מקבלת תמיכה כמעט עולמית זה מספר שנים.
יוצרי ובעלי תוכן, מחנכים, מכירים כמעט באופן טבעי בפוטנציאל הטמון בניהול תוכן ויצירת שימוש מחודש בחלקי תוכן על פני פלטפורמות רבות. אך למעשה, לרוב מוסדות אקדמיים ומוציאים לאור באירופה מעדיפים ליצור "חבילות" סגורות של תוכן וקורסים, כך שהתוכן נותר סגור כחבילה קנויה או כדפי HTML בהם קשה לעשות שימושים משניים.
 
באירופה קיימת התעניינות גוברת ודרישה לפתרונות ניהול תוכן. בועידת  Learning 2.0  בווסטראס טען Antonio Dias de Figueredo מאוניברסיטת קוימברה בפורטוגל  שלא ניתן עוד לדבר על חינוך במונחים של מסירת וקליטת תוכן. כיוון שהנחות אלה משמעותן להתייחס לחברת ידע במונחים של חברה תעשייתית. אם נמשיך להשתמש בכל החידושים של ימינו בכדי למסור מידע בצורה מכאנית הרי זוהי צורת חינוך מיושנת! סביבות למידה מרושתות ומודלים של למידה קונסטרוקטיביים דורשים יצירת הגדרות חדשות בעניין הבנת תוכן והחלפת מידע בין הלומדים.
האתגר במעבר למודלים קונסטרוקטיביסטים  של למידה הוא עיצוב מחדש של התוכן החינוכי הקיים והתאמתו לצורות חדשות וגמישות שיאפשרו תמיכה וניצול של פרדיגמות למידה המבוססות על עיקרון קונסטרוקטיביסטי.
 
כיום ההשקעה האירופאית בחינוך מתמקדת בעיקר באספקת תשתית ותוכנות. תשומת לב רבה ניתנת בשנים האחרונות לעניין פיתוח מקצועי והשקעה במתן למורים כשירות בסיסית ויכולת לניצול תוכן On-line, שירות ומקומות ליצירת קשרים. אך אירופה סובלת מסגירות וממחסור בהשקעות בפיתוח מסה קריטית של תוכן דיגיטאלי ברמה גבוהה.
מצב זה הופך קריטי יותר כאשר ארצות רבות מתחילות להפעיל ניסיונות חינוכיים בעלי טווח רחב בכדי לתעל מערכות לניהול למידה וקם דור חדש של מערכות ניהול תכני למידה (LCMS). 
תוכן מולטימדי חינוכי פותח כמובן על גבי CD-ROM מזה מספר שנים ומספר הוצאות לאור מובילות צופות כי שווקים רחבים למוצרים אלה יושגו באמצעות שליחת חבילות תוכן "עשיר מדיה" וקורסים לבתי הספר דרך צינורות רחבים. אך חזון זה צר ביותר ומשכפל בהכרח את המודלים הדידקטיים הקונבנציונאליים ורואה תקשוב כתוספת בלבד לאופן הלימוד המסורתי. כמו כן הוא מניח כי תפקיד המורה ותפיסת בית הספר יישארו בהכרח ללא שינוי והתלמידים יישארו צרכני משאבים שעוצבו במיוחד לצרוך תכניות לימודים קיימות.
 
פרויקט Celebrate יבחן את מידת יכולת עידוד הפעילות המשותפת, יצירתיות, מולטידיסיפלינריות, סתגלנות, ויצירת קשרים בין- תרבותיים באמצעות נגישות גדולה יותר של תוכן בתפעול משותף (Interoperable content) פעילויות ושירותים. הפרויקט יבחן במיוחד את שיעור התמיכה של פיתוח מודלים חדשים של תוכן ויצירת חבילות של תקשורת בין אישית באמצעות עצמי למידה קטנים הניתנים לשימושים חוזרים במודלים קונסטרוקטיביסטיים.

יעדים בהם יתמקד הפרויקט במשך פעילותו:

 • התווית פדגוגיה ללימוד משותף המשלב יצירה ושימוש בעצמי למידה בדור חדש של סביבות ניהול למידה משולבות.
 • מחקר אופן השימוש בעצמי למידה בדור החדש של סביבות למידה וירטואליות מתוך מגוון גדול של עצמים קיימים ובחינת היכולת לתפעול משותף (Interoperability) של מערכות אלה באמצעות הדגמה חיה.
 • חקר והדגמה של דרכים בהם סטנדרטים התואמים עצמי למידה יכולים להתממש בפלטפורמה עצמאית בה ישתמשו מורים ותלמידים במגוון אמצעים.
 • לספק מערכת תיווך שתאפשר שיתוף והחלפה של עצמי למידה בין המשתתפים ואפשרות למתן שירותים לקהילת הלומדים.
 • המיזם יאפשר גישה לדגם מאוד רחב של מאגר של תכנים דיגיטאליים עבור בתי ספר. הדגם יכלול את היכולת לשיתוף במסה קריטית של עצמי למידה (Learning Object, LO's) ומרכיבים (components) שניתן לעשות בהם שימוש ליצירת אמצעי למידה ואת היכולת לגלות כיצד להשתמש בעצמי הלמידה בפעילות חינוכית, בשירותים ובתהליך הלמידה.
 • לשמש זרז לתעשיית התוכן האירופאית על כל מרכיביה. מטרת הפרויקט היא לזרז ולהמריץ את פיתוח עצמי הלמידה על ידי מורים, להתמקד ולקדם התאמת סטנדרטיזציה, לבחון ולהדגים תפעול משותף של מערכת מוגדרת לניהול תכני למידה.
 • שילוב משאבי ידע דיגיטאליים באיכות גבוהה ממרכזי מדע אירופאים.
 • לבחון את המידה בה מערכת ניהול תכני למידה (LCMS) המבוססת על עצמי למידה תאפשר למורים ולתלמידים נגישות ל"משאבים פתוחים" לפיתוח תכנים.
 • הערכת היקף השפעתן של צורות חדשות וגמישות יותר של פיתוח והפצת תוכן. (המתבסס על מחזור השימוש בעצמי למידה) על תהליך הלמידה ותמיכה בפדגוגיה חדשה ללימוד וירטואלי (eLearning) בבתי הספר בהתבסס על מודלים של למידה קונסטרוקטיבית. הפרויקט יתמקד במיוחד בהערכה כיצד שימוש בעצמי למידה בתהליך הלמידה  מעודד פיתוחן של מיומנויות חשובות כגון עבודה משותפת, יצירתיות, מולטידסיפלינריות, הסתגלות, יצירת קשרים בין- תרבותיים ופתרון בעיות
 • שיפור ומתן אפשרות גישת ברודבאנד לתוכן מבוסס על תקשוב בבית הספר או מחוץ לבית הספר באמצעות בניית פיילוטים על גבי ברודבאנדים קיימים בתמיכת משרדי חינוך ב- 5 ארצות
 • פיתוח מודלים עסקיים לפיתוח תוכן, ניהול והפצה של עצמי למידה על מנת לכלול תמחור, רמה ורישוי. בניית תרחישים לתמיכה של Celebrate כולל מודלים מבוססים על צורות חדשות של שותפות אישית וציבורית.
 •  
  DIVI8 עיצוב ופיתוח האתר