התחברות / צור חשבון
חיפוש באתר:
הרשם לרשימת תפוצה:

 

 


סמינר מחלף משאבי למידה הדפס דואר
בנר של הגף ליישומי מחשב בחינוך של מינהל למדע ולטכנולוגיה

סיכום יום העיון

Israel participation in the European Learning Resources eXchange

 יום העיון נועד לספקי תוכן מישראל המעוניינים להתחבר למחלף משאבי הלמידה האירופייםיום העיון נערך ביום
 שני, כ"ג סיוון תשס"ט ה- 15 ליוני 2009 בשעות 09:00-13:00 במרכז לטכנולוגיה חינוכית, ברחוב קלאוזנר 16 רמת אביב

 הרצאת אורח

Dr. David Massart מוביל את הקמתו והפעלתו של מחלף משאבי הלמידה האירופיים. המחלף הוקם ומתופעל על ידי רשת משרדי החינוך האירופיים לתקשוב בחינוך. ישראל השתלבה במחלף תוך הספקת תיאורים של  כ-3,000 משאבי למידה. המחלף מכיל כיום כמה עשרות אלפי משאבים ונמצא בתהליך צמיחה מתמיד. במסגרת יום העיון ניתן דגש על ההיבטים הטכניים לשילובם של מאגרים נוספים מישראל במחלף ולהפעלת מחלף ישראלי. 

מסמכי רקע

 

הזמנה ליום העיון

עדכון למשתתפים לקראת יום העיון

רשימת המשתתפים ביום העיון 

ישראקור ISRACORE הסכמות בדבר גרעין מטדטה לתוכן חינוכי בישראל

 

תוכנית יום העיון ומצגות

·        דברי פתיחה, רוני דיין, מנהל גף יישומי מחשב בחינוך, משרד החינוך

·        המבנה של מחלף משאבי הלמידה האירופיים וכיצד להתחבר אליו

ד"ר דוד מסרט Dr. David Massart  - חיבור לקורות חיים

קישור למצגת שהוצגה בהרצאה (15 Mega)

קישור למאמר המתאר בפירוט את המחלף

קישור למבנה מחלף משאבי הלמידה האירופיים

קישור לשירותי מחלף משאבי הלמידה האירופיים

קישור למסמכים טכניים המתארים הפרוטוקולים ומבנה עדכני של המטדטה

·         IsraCORE  סכמה של מטדטה המינימלי המומלץ לספקי תוכן מישראל

דב וינר, מקש לקידום יישומי תקשוב בחינוך – מוקד לאומי של ישראל לקשר עם רשת משרדי החינוך האירופיים לתקשוב בחינוך

קישור למצגת שהוצגה בהרצאה

·        הצגות של ספקי תוכן מישראל

o       ד"ר רינה גפן, LNET , מיזם Learnonet

o       אינטל, תפוח ופסיפס: לומדים וחושבים טכנולוגיה: מורים מתקוונים למחר                למצגת               מטדטה באינטל

o       רשת עמל        למצגת

o       ד"ר אברום רותם – תהליך העלאת תוכן מישראל למחלף במסגרת MELT      למצגת

o       דפנה  שטרן, הסתדרות המורים, מיזם קישורן

לאתר

o       דב וינר, מקש – תוכן מישראל בספרייה הדיגיטאלית האירופית באמצעות מיזם אתינה
                       
למצגת

·        סיכום: , רוני דיין, מנהל גף יישומי מחשב בחינוך, משרד החינוך

שותפים:

אורט
http://www.ort.org.il

אינטל                           http://www.intel.com/cd/corporate/education/emea/heb/395465.htm

בריינפופ
http://www.brainpop.co.il

גלים
http://www.galim.org.il

המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון               
http://www.ariel.ac.il

מדערום http://www.sacta-rashi.org.il/hebrew/product.aspx?product=78   

מט"ח
http://www.cet.ac.il

מכון מופת                                                        
http://www.mofet.macam.ac.il

ממדים

מקש
www.makash.org.ilסנונית                                                               

www.snunit.k12.il

עמל / עמלנט                                                    
http://www.amalnet.k12.il

צפונט                                                              
http://www.tzafonet.org.il

קישורן                                                             
http://www.itu.org.il/kishuran

תפוח                                                                
http://www.tapuah.org.il

איגוד האינטרנט הישראלי                                
http://www.isoc.org.il

L-Net                                                               
 
http://www.learnonet.com

 

 

 
DIVI8 עיצוב ופיתוח האתר