קהילת החינוך המדעי Scientix

Scientix קהילת החינוך המדעי, מתימטיקה וטכנולוגיה

מטרת מיזם Scientix היא לאגם את התוצאות של עשרות מיזמים במימון הנציבות האירופית בתחום 
החינוך למדעים ולדאוג להטמעתם. במסגרת תכניות המסגרת למחקר ופיתוח של האיחוד האירופי, 
התכנית השישית והתכנית השביעית, הושקעו עשרות מיליוני אירו בקידום הנושא. פורטל 
Scientix 
מאפשר גישה לדוחות של אותם המיזמים וכן לעצמי הלמידה שהם פיתחו. הפורטל תומך גם בקהילת 
העשייה של המורים למדעים העושים שימוש באותם המשאבים ותורמים מהניסיון שלהם.

מורים, מחנכים, חוקרים ומקבלי החלטות מוזמנים להשתתף וגם לתרום את התוצרים של המיזמים 
והאירועים שהם מארגנים בתחום החינוך למדעים.

למידע נוסף - כאן