Judaica Europeana
Judaica Europeana

.
 מקש שותפה במיזם לתיעוד התרומה של יהודים לערים אירופיות. המיזם יעלה כשלושה מיליון
מסמכים לספרייה הדיגיטאלית האירופית. הוא יפעל לקדם את יישום התוכן הדיגיטאלי הזה
במגוון פעילויות בחינוך, השכלה גבוהה, מחקר, תערוכות וירטואליות, חקר גנאלוגי ועוד.

.
לפרטים על המיזם הקלק כאן
.
לפרטים על הספרייה הדיגיטאלית האירופית הקלק בקישור להלן
.
Europeana